Vejkirke

Kalvehave kirke er vejkirke og har været det siden 1998. Tanken bag vejkirken er, at den vejfarende i sommerperioden skal kunne søge kirken som rasteplads. I kirken er der mulighed for at tænde et lys eller bede en stille bøn.

Af seværdigheder kan fremhæves kirkens fremragende højrenæssancealtertavle udført af mester Bertel, Vordingborg, også kaldet Bårse Herreds-mesteren, prædikestolen i bruskbarok-stil, udført 1639. På skibets sydvæg hænger et gammelt korbuekrucifiks i træ, som delvis er skåret af Næstved Madonna Mesteren. På den østre kirkegård er opstillet en sten, der minder om den helligkilde, som engang fandtes på stedet.

Kirken er åben med bemanding i  juli  på tirsdage og torsdage fra kl. 14.30 til kl. 16.30.

Der serveres kaffe og saft, og desuden er der mulighed for en rundvisning i kirken. Kort med kirken som motiv kan købes.
Kirkens åbningstider uden for denne periode er tirsdag til torsdag fra kl. 8-15 og fredag fra kl. 8-12.

Information om Kalvehave kirke kan findes på dette link

Sognet

Kalvehave Sogn dækker kyststrækningen omkring Sjællands sydlige spids og har mod øst beliggenhed ud for Bøgestrømmen og mod syd Ulvsund.

Udover Kalvehave består pastoratet af Stensby Sogn samt Mern og Øster Egesborg sogne

 

Gravkammer fundet i Kalvehave Kirke

Ved den seneste renovering er der blevet gravet og pudset i gulve og på vægge. Kirken erl istandsat fra a til z, og selvfølgelig håbede man på, at der dukker et eller andet op fra fortiden. Og det er præcis det, der er sket, nemlig da man gravede gulvet op i sideskibet, den såkaldte ”rytterkirke”. Her fandt man et stort underjordisk gravkammer, der indeholder en del skeletdele. Skeletterne er blevet undersøgt af Nationalmuseet, hvor man fandt frem til at det var en tidligere præstefamilie.

 

Mindesten for Leo Købmann

Som markering af, at det i oktober 2023 var 80 år siden, at mere end 300 danske jøder, modstandsfolk og soldater flygtede til
Sverige via Møn, hvorfra de alle kom sikkert til sydsvenske havne, primært Trelleborg.

 

Den 10. oktober 1943 var det dog tæt på at gå galt.
En dansk tyskerpige havde haft held til at infiltrere modstandsgruppen Studenternes Efterretningstjenestes flygtningeorganisation under foregivende af, at hun var nødt til at flygte til
Sverige, da hun havde skudt en tysk officer, der ville voldtage hende. Hun opholdt sig hos dr. Fengers chauffør, Chr. Jensen i Borre, og da hun efter tre dages venten fik at vide, at hun kunne komme
med til Sverige samme aften, hvilket var den 10. oktober, meddelte hun det til tyskerne, der sendte to Gestapo-officerer til Borre sammen med 50 soldater fra Vordingborg. Heldigvis blev det opdaget i tide til, at modstandsmanden Leo Købmann fra Kalvehave sammen med lokale ligesindede, kunne
nå at standse en kortege med 32 jøder, inden den kørte over broen til Møn. Det var sammen med dem, tyskerpigen skulle have været sejlet til Sverige fra kysten nedenfor Liselund.
Desværre blev ’belønningen’ for Leo Købmann, at han året efter blev arresteret og kom i den tyske koncentrationslejr Dachau ved München.
Han kom tilbage til Danmark med Folke Bernadottes hvide busser, men kom sig aldrig over de ’ar’ som han havde fået på krop og sjæl, ikke mindst fordi ingen på den tid kendte til PTSD eller behandling heraf.
Derfor blev der på 80 årsdagen den 10. oktober 2023, efter en kort højtidelighed her i kirken, rejst en mindesten uden for kirkegårdsmurens nordvestlige hjørne. Den er ment som en forsinket tak for hans indsats og har inskription af forfatteren Johannes Lundstrøm, hvis far var en god ven af Leo Købmann. Stenen er doneret af Petersgaard og stammer fra Vintersbølle skov, tæt ved Vintersbølle Strand, hvorfra de 32 jøder, efter at have været skjult på Petersgaard i nogle dage, kom sikkert til Sverige.

Der er også lagt en Snublesten for Leo Købmann nær hans bopæl i Brostrædet som del af et decentralt internationalt mindesmærke for ofre for nazisternes terror.
Inskriptionen og snublestenen er finansieret med midler fra følgende fonde:
Kjeld Mortensens Fond, Gudbjørg & Honore Fonden, Johan Schrøders Fond, Knud Højgaards Fond og Velus Fonden