Menighedsrådet

Formand John Thøfner

John Thøfner

Formand og kontaktperson

Sandvig Kohave 2, 4735 Mern

tlf. 20475042

mail: formandkalvehavekirke@gmail.com

John Andersen

John Andersen

Næstformand

Hjortsøgårdsvej 18, 4771 Kalvehave

tlf. 21738821

mail: joan2605@outlook.dk

Kasper Jørgensen

Kasper Jørgensen

Kasserer og kirkeværge

Viemosevej 72, 4771 Kalvehave

tlf 20613691

mail: viemosegaard72@gmail.com

Hanne Harby

Hanne Harby

Sekretær

Bygaden 40, 4771 Kalvehave

tlf. 31235345

mail: 1mosekone@gmail.com

Jørgen Mortensen

Jørgen Mortensen

Højmarken 3, 4771 Kalvehave

tlf. 40598959

mail: info@emga.dk

Pernille Pock

Pernille Pock

Keidamsvej 11, 4760 Vordingborg

tlf. 20867380

mail: flepock@youmail.dk

Kirkegårdsudvalg

Jørgen Mortensen

Hanne Harby

Præstegårdsudvalg

John Andersen

Jørgen Mortense

Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg

John Andersen

Pernille Pock

Hanne Harby

Spejderkontakt

Pernille Pock

Korrekturlæsere

John Thøfner

Pernille Pock

Hanne Harby

Lennart Lindegaard

Bladudvalg

John Andersen

Vejkirken

John Andersen

Valgbestyrelse

John Thøfner

Pernille Pock

Hanne Harby

Suppleanter

Menighedsrådsmøderne afholdes i Stensved Sognegård

Der er offentlig adgang til menighedsrådsmøderne

Møderne afholdes sidste torsdag i måneden kl. 17:30