Gudstjenester

Liturgien i Kalvehave Kirke:

Liturgisk oversigt – højmesse u. dåb i Kalvehave Kirke
Præludium
Indgangsbøn
1. salme:
Hilsen m. korsvar
Kollekt m. korsvar
GT-læsning
2. salme:
NT-læsning
Trosbekendelse
3. salme:
Evangelielæsning m. korsvar
Prædiken
Kirkebøn + Meddelelse + Apostolsk velsignelse
Motet (ikke altid)
4. salme:
Nadver
5. salme:
Kollekt m. korsvar
Velsignelsen m. korsvar
6. salme:
Udgangsbøn
Postludium

 

Brug af kirkebil er for sognets beboere og koster 20 kr, som lægges i kirkebøssen eller indbetales til denne på mobilpay: