Fødsel og dåb

 

Umiddelbart efter fødslen udsteder jordmoderen en fødselsanmeldelse som automatisk sendes til  den kirkebogsførende i bopælssognet til brug for registrering af den nye verdensborger. Omsorgs- og ansvarserklæringen udfyldes på borger.dk senest 14. dage efter fødslen, men kun i de tilfælde hvor forældrene ikke er gift.

Senest seks måneder efter fødselen skal barnet have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, et eventuelt mellemnavn og et efternavn, enten faderens eller moderens efternavn. Hvis barnet skal døbes, kan dette ske de fleste søn- og helligdage i kirken. Som hovedregel skal man have bopæl i det sogn, hvori barnet ønskes døbt.

Kontakt Jeanette eller Alex for aftale om dato. præsten skal have oplyst barnets navn, samt navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. gudmor/ gudfar).

Medlemskab af folkekirken får man ikke automatisk, når man bliver født, men kun ved at blive døbt.

Navngivning

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. 

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Navngivelse skal gøres på Borger.dk senest seks måneder efter fødslen.  Ring til kirkekontoret tlf. 55 39 50 37

Når barnet er navngivet, sendes meddelelse om navnene til folkeregisteret.

 

Vil du vide mere om dåben, så brug dette link