Bisættelse/begravelse

 

 

Efter dødsfald melder der sig naturligt en del spørgsmål. I langt de fleste tilfælde henvender de pårørende sig til en bedemand, som varetager de praktiske ting, herunder kontakt til præsten.

Under samtale med præsten vælges salmer og ritualet gennemgås, ligesom der naturligvis tales om afdøde.

Umiddelbart efter dødsfaldet udfærdiger lægen en dødsattest, som afleveres til bedemanden sammen med afdødes:

- dåbs- eller navneattest

- sygesikringsbevis

- evt. vielsesattest

- evt. ægtefælles dåbs- eller navneattest.
Kirkegårdspjece kan indhentes på graverkontor tlf. 23 88 57 77

Sorggruppe for voksne kan præsterne sætte dig i forbindelse med.

Du kan læse mere om Begravelse/bisættelse på dette link