Vejkirke:

Kalvehave kirke er vejkirke og har været det siden 1998. Tanken bag vejkirken er, at den vejfarende i sommerperioden skal kunne søge kirken som rasteplads. I kirken er der mulighed for at tænde et lys eller bede en stille bøn.

Af seværdigheder kan fremhæves kirkens fremragende højrenæssancealtertavle udført af mester Bertel, Vordingborg, også kaldet Bårse Herreds-mesteren, prædikestolen i bruskbarok-stil, udført 1639. På skibets sydvæg hænger et gammelt korbuekrucifiks i træ, som delvis er skåret af Næstved Madonna Mesteren. På den østre kirkegård er opstillet en sten, der minder om den helligkilde, som engang fandtes på stedet.

I 2022 er kirken åben med bemanding i perioden 26. juni til 31. juli tirsdag og torsdag fra kl. 14.30 til kl. 16.30.

Der serveres kaffe og saft, og desuden er der mulighed for en rundvisning i kirken. Kort med kirken som motiv kan købes.

Kirkens åbningstider uden for denne periode er tirsdag til torsdag fra kl. 8-16 og fredag fra kl. 8-12.

Sognet:

Kalvehave Sogn dækker kyststrækningen omkring Sjællands sydlige spids og har mod øst beliggenhed ud for Bøgestrømmen og mod syd Ulvsund.

Udover Kalvehave består pastoratet af Stensby Sogn som blev selvstændigt sogn 1. januar 1979.

Gravkammer fundet i Kalvehave Kirke


Kalvehave Kirke har været lukket for gudstjenester og kirkelige handlinger pga. indre renovering. Ved renoveringen er der blevet gravet og pudset i gulve og på vægge. Kirken erl istandsat fra a til z, og selvfølgelig håbede man på, at der dukker et eller andet op fra fortiden. Og det er præcis det, der er sket, nemlig da man gravede gulvet op i sideskibet, den såkaldte ”rytterkirke”. Her fandt man et stort underjordisk gravkammer, der indeholder en del skeletdele. Skeletterne skal nu undersøges af Nationalmuseet, og forhåbentlig finder man frem til, hvem disse sikkert prominente nedgravede personer er. Har de relation til Petersgaards ejere fra 1700-tallet, eller relaterer de sig længere tilbage til lensmand Frederik Reedtz og Sofie Høg, der i 1652 lod sideskibet opføre med den tilhørende krypt, og hvis navnetræk står på gavlen til sideskibet? Der kunne også være tale om en af kirkens præster.

Mindesten for Leo Købmand


 Som markering af, at det i oktober 2023 er 80 år siden, at mere end 300 danske jøder flygtede til
Sverige via Møn, hvorfra de alle kom sikkert til sydsvenske havne, primært Trelleborg.

Den 10. oktober 1943 var det tæt på at gå galt.
En dansk tyskerpige havde haft held til at infiltrere modstandsgruppen Studenternes Efterretningstjenestes flygtningeorganisation under foregivende af, at hun var nødt til at flygte til
Sverige, da hun havde skudt en tysk officer, der ville voldtage hende. Hun opholdt sig hos dr. Fengers chauffør, Chr. Jensen i Borre, og da hun efter tre dages venten fik at vide, at hun kunne komme
med til Sverige samme aften, hvilket var den 10. oktober, meddelte hun det til Gestapo, der sendte to Gestapo-officerer til Borre sammen med 50 soldater fra Vordingborg. Heldigvis blev det opdaget i tide til, at modstandsmanden Leo Købmann fra Kalvehave sammen med lokale ligesindede, kunne
nå at standse en kortege med 32 jøder, inden den kørte over broen til Møn. Det var sammen med dem, tyskerpigen skulle have været sejlet til Sverige fra kysten nedenfor Liselund.
Desværre blev ’belønningen’ for Leo Købmann, at han året efter blev arresteret og kom i den tyske koncentrationslejr Dachau ved München.
Han kom tilbage til Danmark med Folke Bernadottes hvide busser, men kom sig aldrig over de ’ar’ som han havde fået på krop og sjæl, ikke mindst fordi ingen på den tid kendte til PTSD eller behandling heraf.
Der er også en Snublesten for Leo Købmann nær hans bopæl i Brostrædet som del af et decentralt internationalt mindesmærke