Præsten:

.

Nyt Langebæk Pastorat 


Biskoppen har meddelt, at Kalvehave-Stensby pastorat er nedlagt som selvstændigt pastorat.  Fremover er sognene del af ”Langebæk Pastorat”, som dækker Kalvehave, Stensby, Mern og Øster  Egesborg sogne. Alex Mark Knudsen (Mern) er udnævnt som kirkebogførende sognepræst for pastoratet.  Der skal ansættes en provst med 50 % forpligtelse som præst i pastoratet, og 50 % som provst for  Stege-Vordingborg Provsti. Desuden bliver der oprettet en fuldtidsstilling som sognepræst (oa) uden  bopælspligt med 75 % til betjening af pastoratet og 25 % forpligtelse til tværgående opgaver i provstiet.  


Præsterne og provst 

Indtil videre fortsætter Karin Andersen som konstitueret sognepræst med primært virke i Kalvehave og  Stensby sogne.  Alex Mark Knudsen fortsætter som hidtil med primært virke i Mern  og Øster Egesborg sogne.  


Vi har modtaget følgende besked fra kirkeministeriet:

Ved kgl. resolution af 6. juli 2022 er sognepræst i Holsted Pastorat i Roskilde Stift Jesper Svendsen ansat som sognepræst i Langebæk Pastorat og provst for Stege-Vordingborg Provsti i Roskilde Stift fra den 1. august 2022.

To nye salmer

Ved gudstjenesterne nytårsaften blev der introduceret to nye salmer, der var skrevet af pastoratets præst og organist. De bringes her:

 

Snart ringer kirkeklokken ud

Tekst: Lennart Lindegaard

Melodi. ”Udrust dig helt fra Golgata”

1 Snart ringer kirkeklokken ud

for sidste gang i år.

Det nye år snart får sit skrud

frem mod sommer gennem vår.

 

2 Et lys vil vise vejen frem

hvor end vi går og står;

Det lys der blev født i Betlehem

følger os i alle år.

 

3 Med Herrens magt og engles vagt

vi disse ord må få.

De ord som Jesus selv har sagt:

”I mit rige er de små”.

 

4 Snart ringer kirkeklokken ind

for første gang i år.

Det nye år har mildt et sind

både sommer og i vår.

 

Nytårssalme 

Tekst: Knud Munck

Melodi: Himlene herre

1 Nytår fortæller, at året er omme

nytår er tegn på, at tid vejres hen.

Livet går fremad, så hastigt det skrider

alt det som var, kommer ikke igen.

 

2 Nytår er tiden for ønsker og drømme,

folk sidder tætte med dristige mål.

Livet og lykken, hvordan vil det ende?

Drømmenes mål er forløsningens bål.

 

3 Vinteren tøver, naturen står stille

vinden vil blæse derhen hvor den vil.

Træerne står med de halvnøgne grene

luften er kølig og kulden ta´r til.

 

4 En dag vil det grønnes mens tidsglasset rinder,

skabelsens kræfter vil lede os frem.

Solen skal sejre med glans i hvert øje

håbet og troen skal føre os hjem.

 

5 Hvor går vi hen, og til hvad skal vi blive?

Fremgang og medgang, det håber vi på.

Ingen kan sige, hvordan det vil ende

Gud vil bestemme, hvad vej det vil gå.