Information:

Fødsel

Umiddelbart efter fødslen udsteder jordmoderen en fødselsanmeldelse som automatisk sendes til  den kirkebogsførende i bopælssognet til brug for registrering af den nye verdensborger. Omsorgs- og ansvarserklæringen udfyldes på borger.dk senest 14. dage efter fødslen, men kun i de tilfælde hvor forældrene ikke er gift..

Navngivning

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Navngivelse skal gøres på Borger.dk senest seks måneder efter fødslen.  Ring til kirkekontoret tlf. 55395037 og få hjælp - eller henvend dig personligt på Langøvej 2, 4772 Langebæk.

Når barnet er navngivet, sendes meddelelse om navnene til folkeregisteret.

Vielse

Før en kirkelig vielse der skal udfyldes en såkaldt prøvelsesattest. Denne attest udfærdiges på borger.dk. Vær opmærksom på, at en prøvelsesattest ikke må være mere end fire måneder gammel inden vielsen.

Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret sammen med dåbs- eller navneattester, evt. andre attester, samt navne og adresser på to vidner. Dato for vielse aftales med præsten, der skal foretage vielsen.

Bryllupper fastsættes oftest på lørdage efter kl. 14.00 - eventuel anden ugedag eller tidspunkt kan aftales med præsten.

Et stykke tid inden vielsen finder en samtale sted mellem brudepar og præst. Her aftales salmer, vielsesritualet gennemgås og andre praktiske ting forklares.

Ønsker I navneændring ifm. brylluppet skal I gå på borger.dk, og foretage den der, og det er gratis når det er i forbindelse med dette.

Dåb

Senest seks måneder efter fødselen skal barnet have et navn. Navnet skal bestå af et eller flere fornavne, et eventuelt mellemnavn og et efternavn, enten faderens eller moderens efternavn. Hvis barnet skal døbes, kan dette ske de fleste søn- og helligdage i kirken. Som hovedregel skal man have bopæl i det sogn, hvori barnet ønskes døbt.

Kontakt kirkekontoret tlf. 55395037 for aftale om dato. Kontoret skal have oplyst barnets navn, samt navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. gudmor/ gudfar).

Godkendte pigenavne og drengenavne findes via link. Medlemskab af folkekirken får man ikke automatisk, når man bliver født, men kun ved at blive

døbt.

Konfirmation

Ved Kalvehave Kirke går man til konfirmations-forberedelse og bliver konfirmeret i 7. klasse.

Indskrivning til konfirmationen foregår hvert år i september måned for elever, der går i 7. klasse.

Indskrivningen annonceres i kirkebladet, samt her på hjemmesiden. Desuden bliver der udleveret et brev på skolen.

Ved indskrivning medbringes dåbs- eller navneattest.

Indskrivning af konrirmander kan også gøres med forældrenes nemid

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Konfirmation eller ej?

Hvis man er i tvivl, er man velkommen til at møde op og høre nærmere. Man kan også melde sig til at være med til konfirmationsforberedelsen uden at have besluttet sig endeligt for, om man vil konfirmeres. Undervisningen kan måske afklare spørgsmålet.

Bisættelse/begravelse

Efter dødsfald melder der sig naturligt en del spørgsmål. I langt de fleste tilfælde henvender de pårørende sig til en bedemand, som varetager de praktiske ting, herunder kontakt til præsten.

Under samtale med præsten vælges salmer og ritualet gennemgås, ligesom der naturligvis tales om afdøde.

Umiddelbart efter dødsfaldet udfærdiger lægen en dødsattest, som afleveres til bedemanden sammen med afdødes:

- dåbs- eller navneattest

- sygesikringsbevis

- evt. vielsesattest

- evt. ægtefælles dåbs- eller navneattest.

Kirkegårdspjece kan indhentes på graverkontor tlf. 55388105 (mellem 12-13) eller Langebæk præstegården tlf. 55395037.

Sorggruppe for voksne oplyses der om på tlf. 55395037.