Dagsorden:


Næste menighedsrådsmøde d. 25. maj kl 17:30

Dagsorden


Næste fælles menighedsrådsmøde for pastoratet

1. juni kl 19

Dagsorden